© brzava web design 2016

O nama

Pregled biografskih podataka:

Ime i prezime: Dragan R. Smiljanić

Adresa: Beograd, M.Draškovića 28. 11090 Beograd

Telefoni: Mob. 063 8 333 643 , Kanc. 011 237 999 0 , 011 237 999 1

Datum rođenja: 01.08.1966  Nova Crnja - Vojvodina - Srbija

Školska sprema: Pravni fakultet u Beogradu ( međunarodni smer)

Stručni ispit: Položen pravosudni  ispit  u Beogradu

Radni staž: 30. godina

Kretanje u službi:  1994.-1996 Advokatski pripravnik u Beogradu

1996.-1999. Savezni  devizni  inspektor/Sav. Min. Finansija

1999.-2001. Šef kabineta saveznog ministra pravde

2001.            Savetnik saveznog ministra pravde

2002. god. ADVOKAT do danas, Kancelarija na Petlovom brdu

  M.Draškovića br. 28.

U Beogradu 15.02.2021. godine

smiljanic13@gmail.com